Projekt »Posodobitev pedagoških študijskih programov – Posodobitev PŠP NOO« izvajajo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Sofinanciran je s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Evropske komisije (NextGenerationEU). Višina odobrenih sredstev za projekt znaša največ 1.990.000,00 EUR in se financira iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Obdobje izvajanja projekta je od  1. 7. 2023 do 30. 6. 2026.

Namen projekta je posodobitev različnih vrst pedagoških študijskih programov v smeri razvijanja kompetenc, pomembnih za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti. S posodobitvijo obstoječih ali s pripravo novih učnih načrtov pedagoških študijskih programov bo projekt prispeval k dvigu kompetenc s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Cilj projekta je pripraviti kompetenčni okvir s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj, ki bo služil kot podlaga za analizo obstoječih pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje ter oblikovanje, izvedbo in evalvacijo najmanj 92 pilotnih projektov posodobitve le-teh z vidika krepitve kompetenc, pomembnih za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj.