Na Univerzi v Ljubljani je v projekt vključeno osem članic, ki izvajajo pedagoške študijske programe, in sicer Akademija za glasbo, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta in Teološka fakulteta.

Na Univerzi v Mariboru so v projekt vključene tri članice, in sicer Pedagoška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Filozofska fakulteta.

Na Univerzi na Primorskem so v projekt vključene tri članice, ki izvajajo pedagoške študijske programe, in sicer Fakulteta za humanistične študije, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za vede o zdravju.