Javna razprava o kompetenčnem profilu učitelja predmetnega pouka se je odvila 2. februarja 2024 v prostorih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Svoja razmišljanja in uvide o kompetencah učiteljev predmetnega pouka je predstavilo 11 strokovnjakov, med njimi ravnatelji, profesorji in učitelji. Omenjene so bile številne kompetence, ki so potrebne za kakovostno opravljanje dela predmetnih učiteljev. Udeleženci so se strinjali, da današnje poučevanje od učiteljev zahteva zelo raznolika znanja. Poleg poznavanja in nenehnega spremljanja novosti na svojem strokovnem področju morajo, po mnenju sodelujočih na razpravi, učitelji osvojiti in poznati različne didaktične in pedagoške pristope, poznati vse postopke pri vlaganju in izpolnjevanju dokumentacije, svoje delo morajo biti sposobni reflektirati in samoevalvirati, osvojiti morajo potrebne digitalne veščine, biti sposobni timskega dela in učinkovite komunikacije, poleg tega pa se pojavlja čedalje večja potreba po kompetencah za delo z ranljivejšimi skupinami učencev in staršev, ter učencev s čustveno-vedenjskimi in učnimi težavami. Razprava je pomembno pripomogla pri identifikaciji vseh pomembnih znanj in kompetenc, ki jih morajo osvojiti učitelji predmetnega pouka.