Koper, 29. januar 2024, ob 12. uri

V okviru projekta Posodobitev pedagoških študijskih programov je v ponedeljek, 29. 1. 2024 v Kopru potekala Javna razprava z naslovom Kompetenčni okvir učiteljev razrednega pouka.

Na javno razpravo se je prijavilo 46 udeležencev, od tega 17 udeležencev z aktivno predstavitvijo prispevkov; udeleženci so bili tako ravnatelji in ravnateljice slovenskih osnovnih šol kot predstavniki z vseh treh pedagoških fakultet v Sloveniji.

V okviru javne razprave so bili izpostavljeni naslednji vidiki, ki bi jih bilo smiselno umestiti znotraj kompetenčnega okvirja učiteljev razrednega pouka:

  • Prepoznavanje razlik med učenci, spodbujanje samostojnosti, zagotavljanje čustvene varnosti, spodbujanje izgrajevanja učenčeve osebnosti v skladu z njegovo zrelostjo, gledanje na otroka kot na celoto.
  • Prehod med vrtcem in šolo; smiselno bi bilo v enem delu skupaj izobraževati učitelje in vzgojitelje.
  • Dobro znanje slovenskega jezika.
  • Razvijanje kompetenc za delo z učenci s posebnimi potrebami, sodelovanje učitelja RP in strokovnega delavca, ki dela z učencem s PP.
  • Spodbujanje medkulturne kompetence.
  • Razvijanje digitalnih kompetenc vsaj na stopnji B1, da bi lahko preko profesionalnega razvoja dosegali naslednje stopnje
  • Razvijanje komunikacijskih veščin, še posebej pri komunikaciji s starši.

Javna razprava se je zaključila s sklepom, da je poklic učitelja razrednega pouka med najzahtevnejšimi pedagoškimi poklici ter da je pomembno, da ima učitelj, ki vstopa med najmlajše učence, kvalitetno izobrazbo ter visoko raven razvitosti kompetenc na emocionalnem področju.

Zapisala: dr. Marina Volk