Opis projekta

Projekt »Posodobitev pedagoških študijskih programov – Posodobitev PŠP NOO«, ki poteka v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, izvaja konzorcij Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. V projektu sodelujejo vse članice, ki izvajajo pedagoške študijske programe. Cilj projekta je pripraviti ustrezen kompetenčni okvir pedagoških delavcev s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj. Na podlagi kompetenčnega okvira se bo oblikovalo, izvedlo in evalviralo najmanj 92 pilotnih projektov, s katerimi se bodo posodobili pedagoški študijski programi s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti.

Kompetenčni profil

Cilj projekta je pripraviti kompetenčni okvir prihodnjega pedagoškega delavca, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj, ki bo služil kot podlaga za analizo obstoječih pedagoških programov in za oblikovanje, izvedbo ter pilotnih projektov posodobitve pedagoških programov.

Dogodki